Velkommen

anderskVelkommen til min hjemmeside. 

Velkommen til en stærk, liberal profil i Silkeborg Kommunes byråd.

Der skal en stærk kraft til i Byrådet: En stærk kraft der tør tænke anderledes. En stærk kraft der tør tage de nødven-dige beslutninger – også de ubehagelige.  En stærk kraft der tilgodeser hele kommunen, ikke bare Silkeborg by. En stærk kraft der tør prioritere.

Silkeborg Kommunes Byråd skal  prioritere. Vi skal prioritere rigtigt første gang, hver gang. Det nytter ikke, at vi skal rydde op i forkerte beslutninger. Silkeborg har brug for Politik med Sund Fornuft:

• Silkeborg skal have sunde lokalsamfund,

• Silkeborg skal have et sundt fritids- og kulturliv,

• Silkeborg skal have et sundt erhvervsklima,

• Silkeborg skal have en sund økonomi.

Arbejder Silkeborg Kommunes byråd aktivt for at sikre disse mål, vil Silkeborg ikke længere få dumpekarakter i de mange imageunder-søgelser, der bliver lavet. Silkeborg Kommune skal lige som Hjejlen holde dampen oppe.

Som byrådsmedlem vil jeg være garant for, at der skabes sunde løsninger til glæde for alle Silkeborg Kommunes borgere og virksomheder. Det er “Politik med Sund Fornuft”!